مسعود غلامی
وقتی می فهمی عاشق شده ای که میبینی دوست نداری بخوابی ... چون واقعیت ، شیرین تر از رویاهایت شده است .
دکتر زئوس ، نویسنده مشهور کتاب کودکان
 
لیست نمرات