مسعود غلامی
اگر منتظر خوشبختی هستید و فكر می‌كنید كه خودش خواهد آمد، آن را از دست داده‌اید.
دنيس پريگ
 
لیست نمرات