مسعود غلامی
خداوند بخاطر یک گل ، آسمان را به گریه می اندازد.
 
لیست نمرات