مسعود غلامی
اگر بتوانید پنج یا شش بار «نه» را تحمل كنید، آن وقت قادرید ثروتمند شوید و می‌توانید زندگی دیگران راتغییر دهید. ولی افراد غالبا نمی‌دانند چگونه از پس حتی سه جواب نه بربیایند
آنتوني رابينز
 
لیست نمرات