مسعود غلامی
لبخند بزن بدون انتظار پاسخی از دنیا ، بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود که به جای پاسخ لبخند ،با تمام سازهایت می رقصد ...
چارلی چاپلین
 
لیست نمرات