مسعود غلامی
از فشار زندگی نترسید ، به یاد داشته باشید ، فشار توده زغال سنگ را به الماس تبدیل میکند . . .
 
لیست نمرات